Just Be One

Deltagerne siger:

"... jeg får redskaber til at opnå indre ro..."
Sara

"... begge øvelser har medvirket til at give bedre overblik ..."
Ivan

"... Just Be One har givet mig indsigt og redskaber, som jeg har brugt helt konkret..."
Marianne

Læs hvad deltagerne siger om Just Be One >>

Baggrunden for Just Be One

Just Be One er en personlig ting for os som undervisere på kurset, men i lige så høj grad for den enkelte deltager. Der findes ikke to mennesker med samme oplevelse af hvad personlig udvikling betyder. Udgangspunktet er derfor din personlige historie og et afsæt i dine forudsætninger for at opleve verden som dét den er.


Så måske det bedste er at forklare hvad baggrunden for Just Be One er med en personlig fortælling om meningen med at starte kurset. Her af Egil Rausner, underviser på kurset.

En livsmission

"På et tidspunkt begyndte det at interessere mig, hvorfor nogle mennesker kan være utroligt åndeligt udviklede, men stadig udvise f.eks. egoisme, fjendtlighed, frygt, nærighed, misundelse og begær. Jeg troede, at med selvindsigt og viden nok, burde det give sig selv...

Ad omveje, studie efter studie af moderne psykologi, ældgamle traditioner, religioner, enneagrammet, buddhisme men ikke mindst også med vedholden meditation og refleksion, gik det op for mig hvorfor det er så nemt at gå galt i byen, og at der findes en anden måde: En langt mere direkte vej, som godt nok kræver træning, men som skærer gennem tågesnak og mystik. Og som for eksempel gør begrebet Zen forståeligt og brugbart uden at det skal pakkes ind i esoteriske begreber og kryptiske beskeder.

Forståelsen af en ældgammel hemmelighed, eller rettere sandhed, stod langt om længe klar og uigenkaldelig: Den største forhindring for oplysning er den oplyste selv. Det allervigtigste budskab til os mennesker er lige for fødderne af os, og har i øvrigt været det hele livet. Det eneste vi skal gøre, er at være villige til blot i et kort øjeblik virkeligt at observere for at opnå denne indsigt, ingen mystik, ingen ritualer... kun nærvær og øvelse. Og hvis det handler om øvelse, så kan alle med vilje og mod til det, opnå et rigt liv med indre ro og glæde. Men det krævede nogle fysiske rammer.

Jeg fik fat i Alex Haurand fra Center for Yoga og Meditation, som med sin store erfaring og forståelse viste sig at have nået samme konklusion, og vi skabte sammen Just Be One. Nu håber vi at gøre en meget stor forskel også for dig.

Det er utroligt vigtigt at pointere, at hverken Alex eller jeg ser os selv som mestre. Det er netop denne fortolkning, som vi begge har gjort op med og opdaget, at der reelt ikke findes et mesterskab i at lede sit eget liv på en fornuftig og praktisk måde - kun vedholden øvelse. Vi ønsker at bidrage med et sted, et rum eller en platform, for en varig oplevelse af udvikling, en dybere forståelse og en oplevelse af sammenhæng. Og samtidig den enkelhed, som hver gang vi mediterer, filosoferer eller reflekterer over hvad vi har lært, åbenbarer sig i alt.

Det hele bæres af et fundament af taknemmelighed, både til dig som kursist og til dem før os, som på samme vis har givet viden videre og vist interesse for at forstå, lære og øve sig i at være det vi er: Et menneske med alle de forudsætninger og gaver det har.

Så vi retter vores tak til dig som deltager på kurset, fordi du er med til at gøre det muligt. Og inviterer dig, som har det til gode, med til en spændende øvelse i "at være" på Just Be One."

- Egil Rausner