Just Be One

Deltagerne siger:

"... jeg får redskaber til at opnå indre ro..."
Sara

"... begge øvelser har medvirket til at give bedre overblik ..."
Ivan

"... Just Be One har givet mig indsigt og redskaber, som jeg har brugt helt konkret..."
Marianne

Læs hvad deltagerne siger om Just Be One >>

Ordliste

For at kunne tale sammen og se sammenhængen, når vi snakker om selvudvikling og meditation, så finder du her vores bud på de ord, som beskriver hvad vi arbejder med. I træningen og øvelserne vil du støde på disse ord eller vendinger, og her kan du vende tilbage til at gå i dybden eller få en forklaring.

Meditation

Når vi anvender meditation, så er det i en praktisk forstand. Vi bruger meditation som et redskab for at observere. For os er det en basal evne et menneske bør opøve uanset baggrund. I kurset anvender vi meditationsøvelser, som skærper udøverens fokus, hjælper til at styrke observationsevnen og ikke mindst gør det muligt at praktisere et nærvær, som ellers er svært for mange i en travl hverdag.

Den meditationsform vi anvender er religionsfri. Vi tillægger ikke øvelserne en særlig egenskab eller mystisk betydning. Vi tager meditationen helt afslappet og som dét den er, en øvelse i nærvær.

Meditationen benyttes som afsæt for at arbejde videre med den konstruktion vi kalder egoet, vores selvopfattelse, og gør det muligt at "massere" os selv til at slappe af og tage tingene som de er. På den måde er det et springbræt til en meget dybere forståelse for os selv, hvor vi samtidig har begge ben på jorden.

Vi mener, at der ikke er en forkert måde at meditere på, men der er forskellige former med forskelligt formål og forskellige gevinster. Den mest simple er blot at sidde stille med fokus på vejrtrækningen, og denne form danner basis på kurset for andre typer med guidede øvelser og forskellige fokus-skift til eks. tankerne eller følelserne.

Den mest hyppige fælde, efter vores mening, er at tro, at man bør meditere på en bestemt måde. Den opfattelse vil afholde kursisten fra at øvelse, og vil stå i vejen for at kunne bruge meditationen som det værktøj den er. Meditationen er målet i sig selv, og der er ikke et bestemt resultat, som skal opnås. Gevinsten er dog med øvelse over tid, en evne til at se både sig selv og verden som den er, og dette er fundamentet for indsigt eller forstå hvordan illusionen om "mig selv" er opstået.

Enneagrammet

Enneagrammet har mange tusinde år bag sig, men er i moderne form en relativt ny "opfindelse" med reflektion over personlighedens sindige konstruktioner. Den teori bag enneagrammet vi kender i dag, stammer fra Georgij Ivanovitsj Gurdjieff (1842), Oscar Ichazo (1931) og Claudio Naranjo (1932) og er blevet raffineret op gennem tiden.

Den enneagram-tradition vi fører videre i Just Be One, er baseret på den mundtlige overlevering. Det udgangpunkt tager vi, fordi enneagrammet for os handler om en praktisk måde at belyse og bearbejde personligheden. Men samtidig anerkender og benytter vi et bredt teoretisk fundament. Blandt andet formidlingen af Russ Hudson og Don Richard Riso, og i lige så høj grad Helen Palmers traditionelle panel-arbejde. I sidstnævnte tilfælde er basis for observation i personens egen oplevelse af sin persontype og hvordan selvindsigt skaber rum for selvudvikling.

Enneagrammet anvendes i vid udstrækning til personlig udvikling, forbedring af samarbejde og gør os selvhjulpne både individuelt og i grupper, når det drejer sig om stress, konflikter, kommunikation og overordnet set i relation både til os selv og andre

Her følger vores udlægning af hvorfor enneagrammet er relevant:

  1. Enneagrammet hjælper dig igang med det samme. Du rykker hurtigt på brugbar viden.
  2. Enneagrammet er relevant for hver enkelt af os og dig specifikt, fordi det berører mange facetter af din personlighed, der er essentielle for din udvikling. Eks. i forhold til emner som stress, sociale relationer, motivation, reaktionsmønstre, vaner, kommunikation, følelsesmæssig kapacitet og meget andet.
  3. Enneagrammet forklarer hvordan vi som mennesker udvikler os. Det giver os eksakt viden og en forklaring på vores reaktion og motivation og sætter dermed adfærd i et større perspektiv. Det gør os i stand til at se os selv og andre på en ny og forhåbentlig mere rummelig og forstående måde.