Just Be One

Deltagerne siger:

"... jeg får redskaber til at opnå indre ro..."
Sara

"... begge øvelser har medvirket til at give bedre overblik ..."
Ivan

"... Just Be One har givet mig indsigt og redskaber, som jeg har brugt helt konkret..."
Marianne

Læs hvad deltagerne siger om Just Be One >>

Hvorfor "One"?

Der er flere aspekter af enhed eller "one-ness", som er fundamentet i filosofien bag Just Be One. Hvis du har tænkt over hvorfor vi har valgt at kalde kurset "Just Be One", så er her en forklaring.

Husk, at uanset hvor abstrakt det end måtte synes, så er det baseret på vores erfaring og i praksis følt på egen krop. Dybest set videregiver vi blot den visdom, som mange andre før os gennem tusinder af år har opnået igen og igen. Og som derefter er videreformidlet både med og uden religion i utallige traditioner og afskygninger. Her giver vi dig blot dét som lader til at være kernen i at være til stede fuldt ud - også kaldet "one-ness".

Dualismen

Den verden vi lever i er underlagt begrebet "fakta", og virkeligheden er ikke opdelt i godt og ondt. Verden er blot til og "gør sig selv". Den enhed, som vi stræber at dele på kurset, er det udspring hvorfra alting er ét, og hvor vores individuelle mening, eller kundskab om godt og ondt, endnu ikke er formet. Nogle kalder det en oplyst tilstand, og vi vælger ikke at kalde det noget, men i stedet invitere dig til at opleve det mindst én gang. Vi bruger udgangspunktet om helhed for at opnå en indre og ydre enighed, og igen at kunne samle eller genforene den enkeltes forhold til verden. For at kunne styrke og forny dit engagement i verden med indsigt.

Mit og dit

Hver enkelt i den vestlige verden har typisk den opfattelse, at "vi er vores egen herre". Det er korrekt indtil det punkt, hvor individualiteten hører op. Indtil det punkt hvor oplysning eller indsigt kan indtræffe. Virkeligheden er, at eks. "kulturel frisættelse", "selvrealisering" og "iscenesættelse af selvet" blot er en forestilling skabt af et forvirret selvbillede eller en stærkt forvrænget "jeg" opfattelse. Opdelingen mellem "mig" og "dig", eller mit og dit, udspringer af et splittet syn på os selv, som blot forstærker ensomheden og afskærer den enkelte fra dét, som egentlig blot er til stede: Vi er hver især et lille punkt i en samlet enighed, som  - over tid - forandrer sig og udvikler sig i fællesskab. Forståelsen af dette sætter livet i perspektiv og ændrer fokus på noget essentielt for den enkelte. Ud fra dette perspektiv kan vi hver i sær vende tilbage til individualitet i forhold til en meningsfuld oplevelse af samhørighed.

Krop, hjerte og hoved

Summen af den enkeltes helhed i det indre er større end delene til sammen. Den indre scene, hvorpå den enkeltes forhold til virkeligheden udspiller sig, er for os i Just Be One skabt gennem balance mellem kroppen, tanken og følelserne. Og dog ses det ofte, at man som menneske hurtigt overforbruger eller knytter sit selvbillede kraftigt til én af disse tre "centre". Vi støder på sætninger som: "Jeg er sådan én, der handler hurtigt" eller "Jeg er én, der kan gennemskue ting" eller "Jeg er sådan én med stor medfølelse". Identifikationen med adfærden er med til at styrke adskillelsen i selvet, og fører den enkelte væk fra dét, som blot er til stede i nuet. Det forvirrer mere end det gavner at identificere sig med en af de tre ting, hvis ikke dyrkelsen af nærvær overfor alle tre centre er tilstede. Handling, tanker og en følelse blot er et produkt af at være i live. At bringe balance mellem delene gør summen til noget større eller stærkere, og gør den enkelte i stand til at møde verden med indre ro eller måske vigtigere - blot at hvile i sig selv.

Handling og konsekvens

Det er vores håb, at du forstår hvad betydning filosofien om enhed eller enighed har for den verden vi lever i. Vi mener, at verden nu om nogensinde har endnu mere behov for at den enkelte forstår konsekvensen af forestillingen om at være et individuelt eller adskilt menneske. Det er ikke et politisk budskab, og blot en konstatering af, at verden indeholder stor smerte, som måske dybest set er unødvendig.

 • Vi behøver ikke børnearbejde for at overleve.
 • Der er ikke brug for slaveri og udnyttelse af andres nød.
 • Prostitution og menneskehandel fører til unødig sorg.
 • Tortur og undertrykkelse af menneskerettigheder gør ikke vores chancer for lykke større.
 • ... og så videre.

Listen er lang, og formålet er ikke at prædike moral, blot at konstatere hvordan verden også ser ud i dag.

På et indre plan og i den nære verden gælder de samme principper.

 • Ligegyldighed slår os langsomt men sikkert ihjel.
  At være ligeglad overfor os selv og andre afføder ofte en større og mere smertefuld konsekvens, end at engagere sig for at forstå hvorfor verden er som den.
 • Manglende mod til næstekærlighed æder os op indefra.
  Uvilje mod at møde sig selv som "den jeg er" og ikke mindst manglende mod til at være helt og fuldt til stede i nænsomhed, gør ofte mere smerte på både én selv og de nære omkring os, mere end ved istedet én gang for alle at være helt nærværende overfor alt, som er til stede.
 • Verden smuldrer mens vi er trygge ved os selv.
  Konsekvensen af at udleve de samme ukonstruktive, men tryghedsskabende, tanker, handlinger eller følelser igen og igen, er større end den enkelte kan se. Og gentagelse fører til samme resultat som hver gang det udføres: Unødig nedbrydelse af os selv og verden omkring os.

  Dog anerkender vi, i Just Be One, smerte både globalt og på det helt nære plan som det den er og som et afsæt for et bedre liv. Det er netop dét, der er tanken bag at åbne for helheden, hvor smerten, både globalt og i os selv hver i sær, blot er til stede som en huskefigen om, hvordan vi også kan leve vores liv.

  Vi inviterer dig til at afprøve filosofien og prøve på egen krop hvad det vil sige at være helt til stede med indre ro og indsigt. Hvis du har lyst, så se mere om tid, pris og sted her >> eller tilmeld dig her >>.